FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Jak można zgłosić się do loterii?
Do loterii można zgłosić się wypełniając formularz na stronie internetowej lub wrzucając wypełniony formularz papierowy do urny znajdującej się w Biurach Obsługi Mieszkańców.
Kto może wziąć udział w loterii?
Udział w loterii może wziąć osoba zamieszkała na terenie miasta Lublina, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2023 rok w jednym z urzędów skarbowych w Lublinie, właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania, tj. wskazała w deklaracji podatkowej PIT – Lublin jako miejsce zamieszkania.
Kto nie może wziąć udziału w loterii?
W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz kadry zarządzającej Urzędu Miasta Lublin od stanowiska Zastępcy Dyrektora wzwyż, wraz z członkami najbliższych rodzin wyżej wymienionych (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: rodziców, małżonków i dzieci)
Do kiedy można zgłaszać się do loterii?
Do 1 czerwca 2024 roku.
Czy deklaracje rozliczane elektronicznie biorą udział w loterii?
Tak. Zarówno deklaracje składane osobiście, jak i elektroniczne biorą udział w loterii.
Rozliczam PIT razem z żoną. Czy możemy zgłosić dwie osoby do loterii, czy tylko jedna osoba może się zgłosić?
Nawet w przypadku wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej PIT razem z małżonkiem, każdy z nich jako podatnik może zgłosić się do loterii. Warunkiem jest wskazanie w deklaracji podatkowej PIT – Lublin jako miejsce zamieszkania.
Jestem zameldowany w Zamościu, ale pracuję w Lublinie i tu wynajmuję mieszkanie, czy mogę wziąć udział w loterii?
Pod warunkiem, że w zeznaniu podatkowym zostanie wpisany lubelski adres zamieszkania i odpowiedni Urząd Skarbowy w Lublinie.
Czy emeryt lub rencista może wziąć udział w loterii?
Tak.
Jaki dokument będzie potrzebny przy weryfikacji, jeśli deklaracja jest składana elektronicznie?
W przypadku rozliczenia deklaracji drogą elektroniczną należy pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które jest jedynym dokumentem potwierdzającym złożenie deklaracji w formie elektronicznej. Należy je pobrać z tej strony internetowej: podatki.gov.pl.
Kiedy odbędzie się losowanie nagród?
Losowanie nagród odbędzie się 20.06.2024 r. w godzinach między 10:00 a 16:00 w Ratuszu, plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin).
Gdzie można będzie znaleźć informacje o zwycięzcach?
Organizator skontaktuje się z każdym zwycięzcą telefonicznie. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.rozliczpitwlublinie.eu
Kiedy odbędzie się rozdanie nagród?
Nagroda główna zostanie wręczona podczas oficjalnej uroczystości, która odbędzie się nie później niż 01.08.2024 r. Pozostali laureaci otrzymują Nagrody za pośrednictwem przelewu bankowego do dnia 18.07.2024 r.